Tekst Tanja Morsheim en Daphne Bouman, Platform31
Foto Riesjard Schropp (2015)

Prettig wonen doe je niet alleen. Leefbaarheid is afhankelijk van meerdere factoren en partijen, integrale samenwerking is daarom nodig. Leefbaarheid is een breed begrip. Uit de praktijkvoorbeelden in dit magazine blijkt dat zowel de fysieke als de sociale kant van het wonen van invloed zijn op de leefbaarheid van wijken. Leefbaarheid in de fysieke woonomgeving bestaat uit een veilige, schone en goed onderhouden buurten en complexen. De sociale kant gaat over het prettig samen wonen in de wijk, elkaar ontmoeten en het voorkomen van overlast. Door een gecombineerde aanpak kan je samen echt het verschil maken voor de bewoners in de wijk.

Klik op de drie streepjes linksboven voor de complete inhoudsopgave of lees alle verhalen in het magazine via de pijlen aan de zijkanten van het scherm

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft leefbaarheid opgenomen in de volkshuisvestelijke prioriteiten van 2020-2025. Over het algemeen gaat het goed met de leefbaarheid in de Nederlandse wijken. Tegelijkertijd laten verschillende onderzoeken zien dat de verschillen tussen wijken toenemen. Woningcorporaties kunnen dankzij de voorgenomen aanpassing in de Woningwet, zich meer in gaan zetten voor de leefbaarheid in wijken. Leefbaarheid gaat over het ontmoeten van bewoners, het organiseren van sociaal beheer en het differentiëren van wijken. Hoe partijen hierin samenwerken leggen zij onder andere vast in prestatieafspraken.

Dit magazine zet de opgave van leefbaarheid in wijken uiteen. Het biedt een serie van inspirerende voorbeelden waarin we laten zien dat op verschillende manieren aan de leefbaarheid in wijken gewerkt kan worden. In dit magazine leest u de voorbeelden van aanpak van leefbaarheid in de wijk door Domijn Enschede, Intermaris Hoorn, Woonbron Rotterdam e.o., Woonplus Schiedam en Zayaz 's-Hertogenbosch. In deze inspirerende voorbeelden komt de rol van de gemeente, de huurdersorganisaties en maatschappelijke organisaties aan bod, want: samen zorgen we voor prettig wonen!

Disclaimer

Het overgrote deel van de foto's in het online magazine zijn gemaakt voor de invoering van de coronamaatregelen. Bij overige foto's uit het afgelopen jaar is rekening gehouden met de coronamaatregelen.